Politica de privacitat

TRACTAMENT DE DADES

INFORMACIÓ A L’USUARI

MARTA GIL SOLER 46.725.096K , És el responsable del tractament de les dades personals de l’Usuari i l’informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposa la normativa vigent en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 ( GDPR) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, per la qual cosa li facilita la següent informació del tractament:

Les dades del responsable dels fitxers en els quals s’inclouran dades personals recollides i tractades des d’aquesta pàgina web són:

LLIBRERIA El Gat Pelut

MARTA GIL SOLER, 46.725.096K

C. CABALLERO, 58 08014 BARCELONA

Telf. 634 529 866

info@elgatpelut.cat

Usos i Finalitats de les Dades Recollides

Les dades que ens faciliteu a través d’aquesta web, formaran part de fitxers titularitat de MARTA GIL SOLER, sent les finalitats les que es detallen a continuació:

Gestió de Venda: Quan adquireix un producte a través del nostre web, les dades facilitades en els apartats “dades d’enviament” i “dades de facturació”, si és el cas, s’utilitzaran per a dur a terme la tramitació i gestió de la venda i seva posterior facturació.

Realitzar Ofertes, Promocions i Sortejos: La informació que ens proporcioneu a través dels nostres formularis de recollida de dades, podrà ser utilitzada per a l’organització de promocions i sortejos de productes comercialitzats a través de la nostra pàgina web. Cada promoció, oferta o sorteig comptarà amb les seves pròpies condicions particulars.

Enviament d’Informació: La llibreria utilitzarà les dades personals que l’usuari proporcioni a l’apartat “contacti amb nosaltres” per respondre a les sol·licituds d’informació que ens sol·liciti. La informació introduïda en els formularis o correus electrònics de contacte s’emprarà a més, per enviar-li informació d’interès sobre les novetats dels productes comercialitzats, així com promocions, concursos i ofertes realitzades per la llibreria. Aquesta informació s’envia per via postal i / o electrònica. Els usuaris que no desitgen rebre aquest tipus d’informació poden comunicar-ho a l’adreça de correu electrònic: info@elgatpelut.cat

Gestió d’Usuaris: La informació que ens proporcioni al formulari de registre “el meu compte” serà utilitzada per a la gestió de clients i usuaris que utilitzen els nostres serveis a través de la pàgina web.

L’emplenament dels respectius qüestionaris serà obligatòria per assolir els respectius objectius, i no és possible assolir les finalitats indicades sense l’obtenció de la referida informació personal.

Comunicació de Dades a Tercers

El responsable de l’Arxiu té previst la comunicació de les seves dades personals a tercers en els supòsits que es detallen a continuació:

Per disposició legal: Les seves dades seran comunicades a tercers en els supòsits en què una disposició legal així ho estableixi (administracions públiques, autoritats administratives o judicials… etc.).

Gestió de pagaments i cobraments: Les seves dades personals seran comunicades a tercers quan resulti necessari per a formalitzar i gestionar el pagament dels productes o serveis adquirits (paypal, entitats bancàries o caixes d’estalvis).

A tercers necessaris per a la prestació dels nostres serveis: es comunicaran a tercers (administracions públiques, registres oficials o altres professionals com notaris… etc) les dades de caràcter personal que resultin necessàries per a prestar els serveis contractats.

Guanyadors de Sortejos, Promocions i Concursos: La llibreria publicarà les dades identificatives dels guanyadors de sortejos, promocions o concursos. Aquestes dades (noms), seran publicats a la nostra pàgina web i en les diverses xarxes socials en què la llibreria tingui compte o perfil corporatiu.

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades seran incorporades a sistema de tractament titularitat de MARTA GIL SOLER amb NIF 46725096K i domicili social situat a C / CABALLERO 58, LOCAL 08014, BARCELONA, des d’ara LLIBRERIA EL GAT PELUT.

LLIBRERIA EL GAT PELUT garanteix als usuaris de la pàgina web que compleix amb el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, i que ha establert les mesures de seguretat exigides per les lleis i reglaments destinats a preservar el secret, confidencialitat i integritat en el tractament de les seves dades personals.

Aquestes dades personals seran utilitzades en la forma i amb les limitacions i drets que concedeix la protecció de dades de caràcter personal.

LLIBRERIA EL GAT PELUT es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, d’acord amb el nivell de riscos que acompanyen els tractaments realitzats per aquestes i indicats en l’apartat dels termes i condicions d’ús, de manera que garanteixin la seva integritat, confidencialitat i disponibilitat.

Drets dels interessats

LLIBRERIA EL GAT PELUT informa als usuaris que, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal davant el Responsable del Tractament, així com a la retirada del consentiment prestat.

Finalment, us informem que teniu dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en el cas que tingueu coneixement o consideri que un fet pugui suposar un incompliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades.